16. Julia Malik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Drodzy wyborcy! Jestem gotowa, aby reprezentować Wasze interesy. Moje umiejętności i doświadczenie sprawią, że będę skutecznym członkiem Rady. Mam dużą wiedzę na temat potrzeb młodzieży, a także zdolności do słuchania i zrozumienia Waszych opinii. Będę działać jako pośrednik między Wami a władzami miasta. Moje cele: 1.Wspieranie projektów mające na celu poprawę jakości edukacji w naszych szkołach. 2.Praca nad programami kulturalnymi, sportowymi i artystycznymi, które będą dostępne dla wszystkich młodych ludzi. 3.Zwiększenie ilości zieleni w mieście, edukacja ekologiczna, promocja recyklingu. 4. Działanie na rzecz infrastruktury sportowej, organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla młodzieży. Jako członek Rady, będę otwarta na Wasze pomysły i sugestie. Wspólne spotkania i konsultacje pomogą w pełni osiągnąć nasze cele . Apeluję do Was o zaufanie i poparcie mojej kandydatury. Razem możemy uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym i rozwijającym się miejscem dla młodego pokolenia.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Dotychczasowa moja działalność społeczna i obywatelska skupiała się głównie na pracy na rzecz szkoły i młodzieży w mojej społeczności lokalnej. Byłam zaangażowana w różne działania i projekty mające na celu wspierania edukacji i rozwoju młodych ludzi . Na przykład: Byłam w trójce klasowej ( przewodnicząca) Działalność w Krzemiennym Kręgu Coroczne kwestowanie na WOŚP Uczestnictwo w Akademii Młodzieżowej Rady Miasta Czynny udział w debatach Oksfordzkich.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

W mojej wizji działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta, widzę siebie jako głos młodzieży, który reprezentuje ich potrzeby i aspiracje. Chciałabym zostać radną, ponieważ zależy mi na tworzeniu pozytywnych zmian w naszym mieście i przyczynianiu się do rozwoju młodych ludzi. Podczas trwania kadencji Rady, istotne jest dla mnie zrealizowanie konkretnych celów. Chciałabym działać na rzecz poprawy jakości edukacji i dostępu do różnorodnych dziedzin nauki. Pragnę, aby każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, warsztatów. Kolejnym obszarem, na którym chciałabym się skupić, jest tworzenie odpowiednich warunków dla aktywności fizycznej i sportowej młodzieży. Sport może przynieść wiele korzyści, zarówno zdrowotnych, jak i społecznych. Chciałabym promować inicjatywy związane z, organizowaniem turniejów czy wydarzeń sportowych. Ważne jest dla mnie wspieranie młodych ludzi w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Chcę dążyć do stworzenia programów, które pomogą młodzieży znaleźć swoją ścieżkę kariery i rozwijać umiejętności. W trakcie pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta chciałabym się również dużo nauczyć. Jestem przekonana, że dzięki tej aktywności będę miała okazję zdobywać doświadczenie w pracy zespołowej i nabywać umiejętności rozwiązywania konfliktów. Chciałabym również wzbogacić swoją wiedzę na temat polityki lokalnej i skutecznego działania na rzecz społeczności. Podsumowując, moja wizja działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego koncentruje się na reprezentowaniu i realizowaniu potrzeb młodych ludzi. Dążyć będę do poprawy edukacji, promocji aktywności fizycznej i sportu oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży. Jednocześnie, pragnę się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności w trakcie trwania mojej kadencji.