29. Zuzanna Wachowicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Jestem otwarta, koleżeńska, mam dobry kontakt z rówieśnikami. Dobrze czuję się przy rozwiązywaniu wspólnych projektów.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

W roku szkolnym 2022/2023 byłam członkiem samorządu szkolnego. W ramach prac samorządu uczestniczyłam w organizacji ,,Jasełek", akademii okolicznościowych, konkursów międzyklasowych i międzyszkolnych. Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami PCK i Towarzystwem Przyjaciół Denkowa. Aktualnie jestem członkiem Pocztu Sztandarowego Szkoły i pełnię funkcję łącznika z biblioteką szkolną.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Chciałabym mieć wpływ na prezentowanie i rozwiązywanie problemów środowiska szkolnego, wypoczynku i zajęć pozaszkolnych moich rówieśników. Mieć wpływ na rozwój rekreacji oraz zagospodarowania wolnego czasu młodzieży. Chcę się włączyć w ochronę terenów zielonych. Współuczestniczyć w projektowaniu nowych ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych.