4. Anna Głazek

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Jestem osobą optymistyczną oraz potrafię odnaleźć się w każdej sytuacji, jestem pomocna, miła, i koleżeńska. Jako wasza radna chcę być głosem młodzieży, społeczności, którą razem tworzymy.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Byłam przewodnicząca Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 1, brałam udział w wolontariacie szkolnym oraz Caritasie w parafi Chrystusa Nauczyciela. Uczęszczałam na spotkania z projektu Akademia Młodzieżowej Rady Miasta. Złożyłam wniosek do budżetu obywatelskiego który pomoże polepszyć komfort mieszkańców. Brałam udział w debacie oksfordzkiej, oraz uczestniczyłam w spotkaniu studyjnym w Gdyni przygotowującego do Młodzieżowej Rady Miasta.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Chciałabym zostać radną ponieważ chcę dopuścić młode pokolenie do głosu, byśmy sami mogli decydować o swoim mieście i przyszłosci, żeby wszyscy ludzie w szczegolności dorośli traktowali nas młodych na poważnie, oraz żeby włączyć większe grono młodzieży w działalność miasta.