26. Julia Skowron

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Jestem osobą dobrze zorganizowaną, kreatywną i chętną do pomocy innym. Mam optymistyczne podejście do działania i wierzę, że współpraca i pozytywne nastawienie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Lubię się udzielać i angażować w różne wydarzenia kulturalne. Wierzę, że młodzież jest przyszłością i dlatego chcę pomóc sprawić by miała ona możliwość rozwoju , który przyniósłby im zarówno szczęście jak i korzyści.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Jestem finalistką projektu społecznego Zwolnieni z Teorii. Z tej racji posiadam dwa międzynarodowe certyfikaty: "Digital Skills" i "Project Management Principles". W szkole podstawowej byłam członkiem Koła Caritas, a także samorządu uczniowskiego. W klasach 7-8 dwukrotnie brałam udział w wojewódzkim konkursie z języka francuskiego. W pierwszej klasie liceum brałam udział w Olimpiadzie z Francuskiego. W siódmej klasie brałam udział w międzyszkolnym konkursie "Przegląd Kolęd i Pastorałek w języku romańskim. W szóstej klasie brałam udział w Jasełkach, a także zajęłam pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy makijaż zorganizowanym z okazji dnia kobiet. W drugiej klasie liceum brałam udział w obchodach Dnia Frankofonii gdzie recytowałam wiersz "Pour faire le portrait d'un oiseau".

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Chciałabym zostać radną z bardzo wielu powodów, jednak jeśli je porównać, to wszystkie łączy jeden cel. Chcę sprawić by Ostrowiec Świętokrzyski stał się miastem które zwróci jeszcze większą uwagę na młodzież tego miasta. Młodzież jest przyszłością tego miasta i ważne jest by sprawić aby dostrzegli w Ostrowcu miejsce w którym widzą przyszłość, które jest na nich otwarte. Chcę zostać radną przede wszystkim ze względu na młode pokolenie tego miasta. Moim celem jest sprawić aby ostrowiecka młodzież miała większe szanse na rozwinięcie się na wielu polach, a także by mogła się bardziej zintegrować. Za mojej kadencji chciałabym być inicjatorem wielu wydarzeń tematycznych, szczególnie takich z okazji świąt. Przykładowym wydarzeniem byłby Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego młodzież miałaby szansę wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie o tematyce Bożonarodzeniowej. Chciałabym móc zainicjować wydarzenie takie jak Ostrowiecki ,,Mam Talent", który pozwoliłby młodzieży ukazać swoje talenty, co pomogłoby im poczuć, że są doceniani. Podczas mojej kadencji chciałabym być inicjatorem organizacji w szkołach średnich Targów Pracy, które pomogłyby młodzieży wybrać zawód, lub dowiedzieć się na ciekawych zawodów więcej od doświadczonych osób, które opowiedziałyby o swoich profesjach. Jeśli uda mi się zostać członkiem rady chciałabym sprawić by w szkołach miały miejsca wykłady na temat zdrowia psychicznego prowadzone przez psychologów, mające na celu edukowanie młodzieży w tej dziedzinie i zapobiegnięcie szerzeniu się znieczulicy społecznej. Chciałabym też zainicjować wydarzenia kulturalne takie jak Comic Con czy Pyrkon jaki ma miejsce co roku w Poznaniu, a także koncerty organizowane ze specjalnych okazji. Podczas mojej działalności w radzie chciałabym rozwinąć moje zdolności organizacyjne oraz w dziedzinie planowania, tak by przyniosły one korzyść naszemu miastu.