10. Konrad Kowalski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Pragnę stanowić głos młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będę reprezentował ich interesy, a nie swoje albo innych ludzi. Będę nieprzekupny oraz nieugięty. Będę reprezentował godnie każdego kto tylko udzieli mi swojego poparcia poprzez zagłosowanie nad moją kandydaturą. To wszystko spełnię jeśli tylko udzielicie mi swojego głosu, dlatego proszę o wsparcie mojej kandydatury.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Byłem i jestem aktywny społecznie. W 8 klasie szkoły podstawowej byłem przewodniczącym klasy. Uczestniczyłem w Akademii Młodzieżowej Rady Miasta, którą z sukcesem ukończyłem. Reprezentowałem miasto podczas wizyty w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni. Oprowadzałem także Norwegów po Ostrowcu Świętokrzyskim kreując dobry wizerunek miasta, oraz oprowadzałem ich po Sandomierzu. Złożyłem projekt do budżetu obywatelskiego, który miał za zadanie integrację młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt nazywa się "High School Party".

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zostanie młodzieżowym radnym było od zawsze moim marzeniem. Chcę móc godnie reprezentować interesy młodzieży w Ostrowcu, oraz nabierać cennego doświadczenia, które może posłużyć mi w przyszłości. Chcę także zmienić miasto na lepsze. Chciałbym działać w komisji rewizyjnej, edukacyjnej, środowiskowa oraz do spraw młodzieży. Podczas trwania mojej kadencji chciałbym reprezentować głos młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim odpowiadając na jej potrzeby oraz rozwiązując jej problemy. Podczas swojej działalności w radzie chciałbym udoskonalić moją retorykę, merytorykę, rozwój umiejętności działania w grupie, rozwój umiejętności negocjacyjnych, oraz wiele innych przydatnych umiejętności.