1. Zofia Ciechanowska

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Nazywam się Zofia Ciechanowska, mam 16 lat, uczęszczam do CKZiU w Ostrowcu Świętokrzyskim do klasy o profilu technik pojazdów samochodowych. W zeszłym roku uczestniczyłam w warsztatach Akademii Młodzieżowej Rady Miasta, co zainspirowało mnie do kandydowania na radną. Chciałabym zajmować się inicjowaniem i promowaniem działań dotyczących młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym, charytatywnym. Interesuje się modelarstwem, starszymi samochodami.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

- działanie na rzecz szkoły - działanie na rzecz samorządu uczniowskiego - udział w AMRM - udział w debacie Oxfordzkiej - wolontariaty - udział w zbiórce żywności dla stowarzyszenia Animals - udział w promocji szkoły - udział w zbiórkach żywności dla Ukrainy

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Chciałabym zostać radną aby wspierać władze miasta i mieć czynny udział w podejmowaniu decyzji związanych z przedsięwzięciami na rzecz młodzieży ostrowieckiej. Chciałabym działać w komisji do spraw kultury i ekologii.