3. Jakub Dychała

TECHNIKUM NR 3 IM. HUTNIKÓW OSTROWIECKICH

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Jestem tu, żeby nasza młodzież miała głos! Chcę reprezentować was w Młodzieżowej Radzie Miasta. Razem zmienimy Ostrowiec Świętokrzyski na lepsze - więcej eventów, edukacji i kultury. Wspólnie z nami miasto stanie się miejscem, gdzie marzenia młodych ludzi się spełniają! Głosuj na mnie, bo razem damy radę! 🗳️💪 #MłodzieżowaRadaOstrowiec

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Opieka nad zwierzętami: Byłem wolontariuszem w azylu dla zwierząt, pomagając w opiece nad psami, karmieniu ich, zapewnianiu aktywności i uczestniczeniu w codziennych obowiązkach związanych z utrzymaniem azylu. Moja działalność społeczna w szkole skupiała się na organizacji turniejów e-sportowych dla uczniów w naszej szkole. To inicjatywa, która przyniosła wiele korzyści dla młodzieży, mieszkańców oraz społeczności lokalnej. Organizacja turniejów sprzyjała integracji uczniów, którzy mieli okazję rywalizować i współpracować w zespołach. To budowało pozytywne więzi między nimi oraz wpływało na atmosferę szkolną. Turnieje e-sportowe przyciągały uwagę społeczności lokalnej i kształtowały pozytywną opinię na temat naszej szkoły. To pomogło w budowaniu pozytywnego wizerunku edukacji w naszym regionie.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jako kandydat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, mam silną motywację i wizję, która skupia się na aktywnym zaangażowaniu się w rozwijanie społeczności młodzieżowej. Chciałbym działać w Radzie z kilku ważnych powodów: Reprezentacja młodzieży: Chcę być głosem młodzieży w naszym mieście. Młodzież to przyszłość społeczeństwa, a jej głos i perspektywa są często pomijane. Chcę działać jako rzecznik młodzieży, reprezentując jej interesy i potrzeby w Radzie Miasta. Komisja Edukacji i Kultury: Chciałbym działać w Komisji Edukacji i Kultury, ponieważ wierzę, że edukacja i kultura są kluczowymi obszarami, które wpływają na rozwój młodych ludzi. Chcę aktywnie wspierać inicjatywy związane z edukacją, dostępem do kultury oraz rozwijaniem talentów młodzieży. Projekty społeczne i edukacyjne: W trakcie mojej kadencji chciałbym zrealizować projekty, które przyczynią się do poprawy życia młodzieży w naszym mieście. To może obejmować organizację warsztatów, wydarzeń kulturalnych, które pomogą młodym ludziom rozwijać swoje umiejętności i pasje. Współpraca z innymi organizacjami: Pragnę aktywnie współpracować z innymi organizacjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi w celu tworzenia synergii i większego wpływu na rozwój młodzieży. Nauka i rozwój osobisty: Chciałbym zdobywać doświadczenie w pracy zespołowej, negocjacjach oraz zdobywać wiedzę na temat procesów decyzyjnych i pracy w samorządzie. Działając w Radzie, chciałbym również rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania problemów. W skrócie, moją wizją działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest aktywne reprezentowanie młodzieży, działanie na rzecz jej rozwoju edukacyjnego i kulturalnego, oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w celu tworzenia lepszych warunków dla młodych mieszkańców naszego miasta. Chcę być częścią pozytywnych zmian i dążyć do budowania lepszej przyszłości dla naszej społeczności młodzieżowej.