27. Julia Szymańska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Hej wszystkim! Nazywam się Julia Szymańska i uczęszczam do LO nr II im. J. Chreptowicza. Chodzę do klasy 2A o profilu medyczno-weterynaryjnym i chciałabym być członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. Interesuję się muzyką, gram w Amatorskim Teatrze OBibooK i czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce. Jestem zarówno ciekawa świata tego, który nas otacza i który podziwiamy oraz tego lokalnego, w którym my żyjemy. Dlatego gdy usłyszałam o tworzeniu się MRM od razu byłam przekonana, że jest to świetna inicjatywa, do tego by zaangażować się, działać i rozwijać! Będąc Młodzieżową Radną mam już plany i pomysły, które chciałabym zrealizować, dbając o potrzeby nas wszystkich, tj. debata młodzieżowa- festiwal młodych, koncerty, konferencja neuroplastyczności i spotkania integracyjne. Doskonale wiem o tym, jak bardzo chcemy mieć głos i wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście. Dlatego razem współpracując możemy wszystko! Będąc pośrednikiem między młodzieżą a Radą Miasta, wierzę w to, że mi zaufacie i wesprzecie mnie w naszym wspólnym działaniu na rzecz miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Moje zaangażowanie w działalność społeczną i obywatelską towarzyszyło mi już od najmłodszych lat i stale się ono zwiększało. Począwszy od PSP nr 3, poprzez czynny udział w kształtowaniu się miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, aż po kontakty międzynarodowe, wyjazdy studyjne. Wszystko zaczęło się w PSP nr 3. Będąc co roku przewodniczącą SK, a w klasie 8. przewodniczącą SU, dbałam o to, aby odpowiadać na potrzeby uczniów oraz wdrażać różne przedsięwzięcia, tj. "Mam talent", "Dzień idola", "Szlachetna Paczka". które miały na celu zbliżyć naszą społeczność. Szczególnym momentem i furtką, która otworzyła mi mnóstwo możliwości, była Akademia Młodzieżowej Rady Miasta. Z cyklu warsztatów, zadań grupowych, dyskusji, które odbyłam, wyniosłam wiele wskazówek dot. asertywności, komunikacji z innymi czy merytorycznej dyskusji w debatach oksfordzkich. Poszerzyłam również swoją wiedzę na temat działania Młodzieżowych Rad poprzez wyjazd studyjny do Gdyni, gdzie spotkałam się z przedstawicielami MRM. Na bieżąco jeździłam na szkolenia, aby jak najlepiej móc wykorzystać zdobytą wiedzę w MRM. W ramach projektu Świętokrzyskie Plus wzięłam udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Podczas niej swoimi "dobrymi praktykami działania" podzielili się przedstawiciele młodzieżowych rad Mazowsza. Następnym ważnym projektem była promocja Budżetu Obywatelskiego. Brałam udział w jego rozpowszechnieniu, nagrywając spoty oraz będąc twarzą plakatów zachęcających do zgłaszania własnych projektów. Sama również zgłosiłam projekt na "Rowerowe Ekostrefy". Angażuję się również w rozpowszechnianiu ostrowieckiej kultury, poprzez udział w spektaklach teatralnych Młodzieżowego Teatru OBibooK. Poszerzeniem horyzontów było także spotkanie z mieszkańcami Norwegii, Ukrainy i Francji, którzy odwiedzili nasze miasto. Mogłam dowiedzieć się jak wygląda u nich szkolnictwo, jakie działania prowadzą i na czym się głównie skupiają w MRM. Były to dla mnie rozwijające doświadczenia, które mam nadzieję, że będą trwały dalej.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest dla mnie niepowtarzalną inicjatywą do tego, aby uczestnicząc w niej, pełnić rolę pośrednika i łącznika dwóch różnych środowisk: Rady Miasta i młodzieży szkolnej, aby doszło do ich porozumienia i połączenia sił. Bycie młodzieżowym radnym będzie dla mnie doskonałą okazją do tego, aby być głosem młodzieży i aby zaangażować się w większym stopniu w sprawy miasta, sprawdzić siebie i stale się rozwijać. Poprzez funkcję konsultacyjną i dzięki funkcji inicjatywnej będzie można opiniować uchwały Rady Miasta, wprowadzić wydarzenia, konferencje i działania integrujące różne środowiska. Komisja, w której chciałabym działać dotyczyłaby spraw kultury, czyli organizacji wydarzeń muzycznych, czytelniczych, teatralnych i dot. pobudzania kreatywności. Drugą komisją, w której również bym się odnajdowała, byłaby komisja ds. edukacji i współpracy z samorządami uczniowskimi. Podczas trwania kadencji Rady chciałabym zorganizować debatę młodzieżową- festiwal młodych, który miałby na celu przeprowadzenie ankiet wśród uczniów szkół, by zbadać potrzeby i tematy, jakie ciekawią rówieśników. Z 20 tematów wybrano by 5 pilnych kwestii, które świadomie można by wdrażać w szkołach po uzgodnieniu z Radą Miasta. Ponadto w planach miałabym zorganizowanie konferencji na temat neuroplastyczności naszego umysłu i efektywnych metod nauki, które pokazałyby innym, że nasz mózg bezustannie się zmienia, kształtuje i zależy to od wielu czynników. Co więcej cennym narzędziem w zmienianiu naszego miasta byłyby międzypokoleniowe debaty oksfordzkie. Ich celem była by dyskusja na temat poszczególnych kwestii i wymiana pozytywnych oraz negatywnych stron działania między młodszym a starszym pokoleniem. W trakcie działalności chciałabym się nauczyć sprawnego wdrażania projektów i organizacji ich na wysokim poziomie oraz efektywnej współpracy z dużą ilością osób