18. Marcela Mozal

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Skrócony opis kandydatki na radną / kandydata na radnego

Nazywam się Marcela Mozal i jestem uczennicą klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego nr. III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W kontaktach z rówieśnikami jestem życzliwa i zawsze chętnie służę pomocą. Aktywnie działam w Samorządzie Klasowym, uczestniczyłam również we wszystkich zajęciach Akademii Młodzieżowej Rady Miasta. Sumiennie wywiązuje się z powierzonych przez wychowawcę zadań. Jako osoba wszechstronnie uzdolniona i chętna do podjęcia wszelkich działań w każdej dziedzinie, uczestniczę w wielu konkursach oraz zawodach sportowych. Sport jest moją ogromną pasją, którą rozwijam w szkole jak i poza nią. Od czwartego roku życia uczęszczam cztery razy w tygodniu na zajęcia fitness do klubu Black and White w Ostrowcu Św. Treningi i nauka pochłaniają wiele czasu ,ale mając dusze sportowca, nie pozostaję obojętna na inne dyscypliny sportowe. Cały czas szukam nowych możliwości rozwoju, co w ostatnim czasie zaowocowało w dodatkowych treningach lekkoatletycznych i skutkowało wzięciem udziału w zawodach, na których niejednokrotnie udało mi się stanąć na podium.

Opis aktywności i doświadczenia kandydatki / kandydata

Jestem uczennicą klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego nr. III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W kontaktach z rówieśnikami jestem życzliwa i zawsze chętnie służę pomocą. Aktywnie działam w samorządzie klasowym, uczestniczyłam również we wszystkich zajęciach Akademii Młodzieżowej Rady Miasta. Sumiennie wywiązuje się z powierzonych przez wychowawcę zadań. Jako osoba wszechstronnie uzdolniona i chętna do podjęcia wszelkich działań w każdej dziedzinie, uczestniczę w wielu konkursach oraz zawodach sportowych. Sport jest moją ogromną pasją, którą rozwijam w szkole jak i poza nią. Od czwartego roku życia uczęszczam cztery razy w tygodniu na zajęcia fitness do klubu Black and White w Ostrowcu Św. Treningi i nauka pochłaniają wiele czasu, ale mając duszę sportowca, nie pozostaję obojętna na inne dyscypliny sportowe. Cały czas szukam nowych możliwości rozwoju, co w ostatnim czasie zaowocowało w dodatkowych treningach lekkoatletycznych i skutkowało wzięciem udziału w zawodach, na których niejednokrotnie udało mi się stanąć na podium.

Wizja na działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jako radna chcę zostać wybrana, nie tylko po to, żeby wypełniać obowiązki zapisane w ustawie, ale działać na rzecz młodzieży w naszym mieście i starać się też skutecznie aktywizować do działania innych młodych mieszkańców. Podczas trwania swojej kadencji chcę uczynić to miasto lepszym miejscem, aby młodzi ludzie wracali do niego z uśmiechem. W trakcie swojej działalności w Radzie chcę się nauczyć i poznać funkcjonowanie różnych organów społecznych.